Kontakt

Dojo-Adresse (hier findet der Unterricht statt):

KI-SHIN-TAI DOJO, Am Schwabachgrund 22, 91054 Buckenhof

Post-Adresse:

Thomas Podzelny, Sieglitzhofer Str. 32,91054 Erlangen

Kontakt:

Telefon 09131-55117, Handy 0177-77-55117, Email: info@ki-shin-tai.de